ค้นหาพระเครื่อง

ค้นหาร้านพระเครื่อง


พระกริ่งสังฆราชแพ วัดสุทัศน์ ปี83 ฉลองสุพรรณบัฏ สวยแชมป์

รายละเอียด

หมวดหมู่ :
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์
ชื่อพระ :
พระกริ่งสังฆราชแพ วัดสุทัศน์ ปี83 ฉลองสุพรรณบัฏ สวยแชมป์
สถานะ :
โทรถาม
รายละเอียด :

พระกริ่งสังฆราชแพ วัดสุทัศน์ ปี83 ฉลองสุพรรณบัฏ สวยแชมป์


ข้อมูลประวัติ สมเด็จพระอริยวาศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว) วัดสุทัศน์เทพวราราม

พระสังฆราชองค์ที่ 12 พ.ศ. 2481-2487

สมเด็จพระสังฆราช วัดสุทัศน์เทพวราราม พระนามเดิมว่า แพ พระฉายานาม ติสสเทว ประสูติในรัชกาลที่ 4 วันพุธ เดือน 12 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง จุลศักราช 1218 ตรงกับวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2399 บิดาชื่อ นุตร์ มารดาชื่อ อ้น เป็นชาวสวนบางลำภูล่าง อำเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี มีพี่น้องร่วมมารดาบิดาเดียวกันรวม 7 คน คือ

1. นางคล้าม

2. สมเด็จพระสังฆราช (แพ)

3. หลวงพุทธพันธพิทักษ์ (อยู่)

4. นางทองคำ พงษ์ปาละ

5. นางทองสุข

6. นายชื่น

7. นายใหญ่

เมื่อพระชนมายุได้ 7 ขวบ ได้ไปศึกษาอักขระสมัยอยู่ที่วัดทองนพคุณ เนื่องจากท่านบิดาเลื่อมใสในสมเด็จพระวันรัต (สมบูรณ์) มาตั้งแต่ท่านยังครองวัดนพคุณ ครั้นชนมายุได้ 13 ปี จึงพาไปถวายเป็นศิษย์สมเด็จพระวันรัต (สมบูรณ์) เมื่อครั้งยังเป็นพระธรรมวโรดม มาอยู่วัดราชบูรณะ ท่านจึงได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. 2411 แล้วกลับไปเล่าเรียนอยู่วัดทองนพคุณตามเดิม ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมในสำนักพระอาจารย์โพ วัดเศวตรฉัตร

ครั้นถึงรัชกาลที่ 5 เมื่อชนมายุได้ 16 ปี สมเด็จวันรัต (สมบูรณ์) ให้ไปรับมาอยู่กับท่านที่ วัดพระเชตุพน เพราะสมเด็จพระวันรัต (สมบูรณ์) ได้มาอยู่ในวัดนั้น ได้เล่าเรียนพระปริยัติธรรมกับสมเด็จพระวันรัต (สมบูรณ์) เป็นพื้น นอกจากนั้นได้เล่าเรียนกับเสมียนตาสุขบ้าง พระโหราธิบดี (ชุ่ม) บัาง พระอาจารย์โพบ้าง ได้เข้าสอบพระปริยัติธรรมเป็นครั้งแรกที่พระที่พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ เมื่อปี พ.ศ. 2419 แต่แปลตกหาได้เป็นเปรียญในปีนั้นไม่

และในปี พ.ศ. 2419 นั้นเอง อายุครบอุปสมบท แต่สมเด็จพระวันรัต (สมบูรณ์) อาพาธ ต้องอยู่ประจำเพื่อพยาบาล จึงมิได้มีโอกาสอุปสมบท และเมื่อสมเด็จพระวันรัต (สมบูรณ์) ใกล้ถึงมรณภาพนั้น ท่านแนะนำให้ไปอยู่เป็นศิษย์สมเด็จพระวันรัต (แดง) วัดสุทัศน์ แต่ครั้งยังเป็นพระเทพกวี

ครั้นสมเด็จพระวันรัต (สมบูรณ์) มรณภาพแล้ว จึงได้ไปถวายตัวเป็นศิษย์สมเด็จพระวันรัต (แดง) แล้วอุปสมบทที่วัดเศวตรฉัตรอันอยู่ใกล้เป็นบ้านและสำนักเรียนเดิม เมื่อปี พ.ศ. 2422 แล้วมาอยู่ที่วัดสุทัศน์กับสมเด็จพระวันรัต (แดง) ต่อมา ในตอนนี้ได้เล่าเรียนกับสมเด็จพระวันรัต (แดง) เป็นพื้นและได้ไปเรียนกับสมเด็จพระสังฆราช (สา) วัดราชประดิษฐ์บ้าง

เมื่อสมเด็จพระวันรัต (แดง) เมื่อครั้งยังเป็นพระเทพกวี ได้เลื่อนเป็น พระธรรมวโรดม ได้ตั้งให้ท่านเป็นพระครูใบฎีกา ใน ฐานานุกรมตำแหน่งนั้น แล้วเลื่อนเป็นพระครูวินัยธรโดยลำดับ เมื่อเป็นพระครูวินัยธรได้เข้าแปลพระปริยัติธรรมเป็นครั้งที่ 2 ที่พระที่นั่งพุทธไธสวรรย์ เมื่อปี พ.ศ. 2425 ได้เป็นเปรียญ 4 ประโยค ต่อมาปี พ.ศ. 2428 เข้าแปลพระปริยัติธรรมอีกเป็นครั้งที่ 3 ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แปลได้อีกประโยค 1 รวมเป็น 5 ประโยค

ปี พ.ศ. 2423 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระศรีสมโพธิ์ ถึงปี พ.ศ. 2439 อันเป็นวันในรัชกาลแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบหมื่นวันแห่งการเสวยราชย์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเสมอพระราชาคณะชั้นเทพในราชทินนามเดิม พระราชทานตาลิปัตรแฉกประดับพลอย และเพิ่มนิตยภัต ในคราวเดียวกันกับที่ได้โปรดให้ พระธรรมวโรดม (แสง) วัดราชบูรณะ เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

ถึงปีจอ พ.ศ. 2441 ทรงตั้งเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ที่พระเทพโมลี สถิต ณ วัสดุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร มีนิตยภัตเดือน 4 ตำลึงกึ่ง

ต่อมา พ.ศ. 2443 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพระเทพโมลีเป็นพระธรรมโกศาจารย์ สุนทรญาณนายกตรีปิฏกมุนี มหาคณาธิบดีสมณิศร บวรสังฆราม คามวาสี สถิต ณ วัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง

ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานหิรัญบัฎ ทรงเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่พระพรหมมุนี เมื่อปี พ.ศ. 2455

สนใจติดต่อเรา คุณพระคุ้มครอง(อย่าลืมคลิ๊กไปที่ชื่อร้านนะครับ) ทางร้านเรายังมีพระเครื่องอีกเป็นหลายร้อยรายการไว้รอต้อนรับท่านอยู่ครับยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความจริงใจโดย.....อ้วนลอยฟ้า


(อย่าลืมคลิ๊กไปที่ชื่อร้านนะครับ) ทางร้านเรายังมีพระเครื่องอีกเป็นหลายร้อยรายการไว้รอต้อนรับท่านอยู่ครับยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความจริงใจโดย.....อ้วนลอยฟ้า


เบอร์โทรศัพท์ :
087-6895566
<<== กดคุยไลน์
เมื่อวันที่ :
2019-06-11 07:07:01
จำนวนผู้เข้าชม :
1,746 ครั้ง
คลิกชำระ    ผ่อนนานสุด 10 เดือน

payment


- ชำระผ่านบัตรเครดิต Visa/MasterCard หรือบัตร ATM เดบิต
- ชำระแบบแบ่งจ่าย โดยเลือกผ่อนได้นาน 3-10 เดือน ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีฯ,กรุงไทย, เฟิร์สช้อยส์ (ต้องมียอดเงินตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป)
- ชำระเงิน ณ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ห้างบิ๊กซี, เทสโก้ โลตัส, ไปรษณีย์ไทย, แฟมิลี่ มาร์ท, จัสท์เพย์, เอ็มเปย์ ,เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีฯ และไทยพานิชย์

215
อ้วนลอยฟ้า คุณพระคุ้มครอง
44/212 มบ.villaggioพระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
087-6895566
นางสาวกิตติพร มานิตทวีผล
6192225262
กสิกรไทย
บิ๊กซีพระราม2