ค้นหาพระเครื่อง

ค้นหาร้านพระเครื่อง


พระรุ่นแช่น้ำมนต์ พิมพ์โพธิ์6ขีด 13พิมพ์แรก วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรกๆ พ.ศ.2468

รายละเอียด

หมวดหมู่ :
พระเนื้อผง-เนื้อว่าน
ชื่อพระ :
พระรุ่นแช่น้ำมนต์ พิมพ์โพธิ์6ขีด 13พิมพ์แรก วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรกๆ พ.ศ.2468
สถานะ :
โทรถาม
รายละเอียด :


พระรุ่นแช่น้ำมนต์ พิมพ์โพธิ์6ขีด 13พิมพ์แรก วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรกๆ พ.ศ.2468 สวยแชมป์โลก สวยจริงครับ


เมื่อเอ่ยนาม “หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี” เชื่อว่าผู้เฒ่าผู้แก่ มาจนถึงยุคเราๆ ท่านๆ คงไม่มีใครไม่รู้จัก ยิ่งในแวดวงนักนิยมสะสมด้วยแล้ว เรียกได้ว่า ‘หูผึ่ง’ กันเลยทีเดียวเมื่อพูดถึงวัตถุมงคลของท่าน .พระราชสังวราภิมณฑ์ (หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวณฺโณ)


พระราชสังวราภิมณฑ์ หรือ หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวณฺโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดประดู่ฉิมพลี พระเกจิผู้ชื่อเสียงโด่งดังฝั่งธนบุรี เป็นที่เคารพเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศมาตั้งแต่อดีต ท่านเปี่ยมด้วยคุณูปการสูงส่งต่อพระบวรพุทธศาสนา นอกจากนี้กิตติศัพท์ทางพุทธาคมแห่งวัตถุมงคลของท่านนั้นยังเป็นที่เลื่องลือและนิยมแสวงหามาสืบจนปัจจุบัน


หลวงปู่โต๊ะ อินสุวณฺโณ เป็นชาวสมุทรสงครามโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ปีกุน ตรงกับวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2430 สมัยรัชกาลที่ 5 ณ บ้านใกล้คลองบางน้อย ต.บางพรหม อ.บางคณฑี โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายลอย-นางทับ รัตนคอน ท่านเป็นเด็กที่มีความเข้มแข็งว่องไว เฉลียวฉลาด กตัญญู ขยัน อดทน มีน้ำใจ และพูดจาสุภาพอ่อนโยน ทั้งยังชอบเข้าวัดเข้าวาฟังเทศน์ฟังธรรมจนสามารถท่องจำได้อย่างแม่นยำในบางบทบางตอน วัดประดู่ฉิมพลี


เมื่อเข้าสู่วัยศึกษา ได้ศึกษาเล่าเรียนเบื้องต้นอยู่ที่วัดเกาะแก้ว ในละแวกบ้าน จนอายุได้ 13 ปีเศษ บิดามารดาได้เสียชีวิตลง พระภิกษุแก้ว (ชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงตาแก้วโม่ง) ซึ่งเป็นญาติกับท่าน ซึ่งจำพรรษาอยู่กับพระอุดรคณารักษ์ ที่ วัดเชตุพนฯ จึงนำท่านมาฝากไว้กับพระอธิการสุข เจ้าอาวาสวัดประดู่ฉิมพลีในสมัยนั้น อายุ 17 ปี บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดประดู่ฉิมพลี โดยมี พระอธิการสุข เป็นพระอุปัชฌาย์ บรรพชาได้วันเดียวพระอธิการสุขก็ได้มรณภาพลง ท่านได้ศึกษาวิปัสสนาธุระกับ หลวงพ่อพรหม จนอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ.2450 จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยมี พระครูสมณธรรมสมาทาน (แสง) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นพระอุปัชฌาย์ อักขรานุสิต (ผ่อง) วัดนวลนรดิศ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระครูธรรมวิรัติ (เชย) วัดกำแพง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา “อินฺทสุวณฺโณ”


หลวงปู่โต๊ะ มุ่งมั่นศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทั้งคันถธุระและวิปัสสนาธุระ จนสอบได้ ‘นักธรรมตรี’ ในปี พ.ศ.2455 และยังได้ศึกษาเพิ่มเติมที่วัดโพธิ์ฯ ท่าเตียน ต่อมาไม่นาน พระอธิการคำเจ้าอาวาสวัดประดู่ฉิมพลีในสมัยนั้นได้ลาสิกขาบทออกไป ในปี พ.ศ.2456 ท่านจึงต้องรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดประดู่ฉิมพลีสืบต่อ โดยขณะนั้นมีอายุเพียง 26 ปี พรรษา 6 เท่านั้น และมีฐานานุกรมที่ พระใบฎีกา ของ ท่านเจ้าคุณอุดรคณารักษ์ วัดพระเชตุพนฯ


แม้ หลวงปู่โต๊ะ จะมีภาระหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ ท่านก็ยังคงตั้งมั่นในสัมมาปฏิบัติ รักสันโดษ มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีเมตตาธรรมสม่ำเสมอ ดูแลเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ของพระภิกษุ-สามเณรอย่างใกล้ชิด เป็นพระเกจิที่เดินรอยธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง ถึงพร้อมทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ เป็นที่เคารพศรัทธาแก่ภิกษุ-สามเณร และสาธุชนทั้งหลาย กระนั้นท่านก็ยังใฝ่ใจในการศึกษาและการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปลีกเวลาออกธุดงควัตรเพื่อฝึกฝนและศึกษาพุทธาคมจากพระเกจิชื่อดังหลายรูป อาทิ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร, หลวงพ่อเนียม วัดน้อย จ.สุพรรณบุรี, หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน จ.สุพรรณบุรี, หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่ ยานนาวา รวมทั้ง พระภาวนาโกศลเถระ หรือ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ท่านยังมีสหธรรมิกผู้มีชื่อเสียงมากมาย ได้แก่ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค, หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ และ หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง ชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านขจรขจายในเวลารวดเร็ว สาธุชนต่างให้ความเคารพศรัทธาในวัตรปฏิบัติและวิทยาอาคมอันแก่กล้า เป็นพระเกจิรูปสำคัญรูปหนึ่งของไทยในยุคนั้น ที่ในพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลระดับประเทศทุกงาน ต้องมี ‘หลวงปู่โต๊ะ’ ร่วมพิธีนั่งปรกด้วยเสมอ อาทิ พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน ปี 2497 และ พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ เป็นต้น ท่านได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เรื่อยมา สมณศักดิ์สุดท้ายเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ "พระราชสังวราภิมณฑ์" ในปี พ.ศ.2521 ท่านมรณภาพเมื่อเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2524 สิริอายุรวม 94 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญศพไปตั้ง ณ ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตร และพระราชทานเกียรติยศเสมอพระราชาคณะธรรม พระราชทานโกศโถ พร้อมฉัตรเบญจาเครื่องประกอบเกียรติยศทุกประการ หลวงปู่โต๊ะ ได้จัดสร้างวัตถุมงคลมากมาย ทั้ง พระสมเด็จ, พระเนื้อผง, พระปิดตา, เหรียญ, เครื่องราง, ล็อคเกต ฯลฯ ซึ่งล้วนทรงพุทธคุณเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่นิยมสะสมอย่างสูงทั้งสิ้น ซึ่งนอกจากสนนราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ แล้ว ยังหาดูหาเช่าได้ยากยิ่งนัก อันได้แก่ พระเครื่องชุดแรก ที่สร้างในปี พ.ศ.2468 เป็นพระเนื้อผง มีทั้ง เนื้อผงผสมมวลสารต่างๆ และ เนื้อผงใบลานผสมมวลสารต่างๆ แต่เนื้อผงใบลานจะสร้างน้อยจึงไม่ค่อยได้พบเห็นนัก รุ่นนี้ท่านสร้างด้วยความตั้งใจและปรารถนาจะให้ขลังเป็นพิเศษ โดยเสาะหาวัตถุมงคลและอาถรรพ์เวทย์ต่างๆ ที่เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มาผสมผสาน และยังได้ ‘พระวัดพลับ’ ที่ชำรุด จาก ท่านเจ้าคุณสังฆวรานุวงศ์เถระ (ชุ่ม) เจ้าอาวาสวัดพลับ ในสมัยนั้น, ผงพุทธคุณจากหลวงพ่อคล้าย วัดหงส์ ฯลฯ นำมาเป็นส่วนผสมด้วย และจะกดพิมพ์ด้วยมือของท่านเองเป็นส่วนใหญ่ เมื่อสร้างแล้วเสร็จ ได้นำพระไปแช่น้ำมนต์ในตุ่มมังกร และปลุกเสกไปเรื่อยๆ ตลอดพรรษา แล้วจึงนำมาแจกลูกศิษย์ลูกหาในวาระต่างๆ ซึ่งเป็นที่มาของการเรียกชื่อรุ่นว่า "รุ่นแช่น้ำมนต์" มีทั้งหมด 13 พิมพ์ มีอาทิ พระสมเด็จพิมพ์ขาโต๊ะ, พระสมเด็จพิมพ์ 7 ชั้น, พระสมเด็จพิมพ์ก้างปลา, พระสมเด็จพิมพ์โพธิ์ 8, พระสมเด็จพิมพ์โพธิ์ 6, พระพิมพ์แหวกม่าน และพระพิมพ์ซุ้มประตู เป็นต้น และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลย ก็คือ “เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรก”ที่นับว่าเป็นที่นิยมสูงสุด สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2510 ในโอกาสที่ท่านอายุครบ 80 ปี ด้วยเป็นเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกและจำนวนการสร้างน้อย จึงเป็นที่หวงแหนยิ่งนักหาดูยากมาก ในโอกาสนี้ยังได้สร้าง พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์, พระสมเด็จคะแนน และ พระงบน้ำอ้อย อีกด้วย สำหรับพระเครื่องรุ่นหลังของท่านที่โด่งดังสุดๆ จะเป็น พระชุดแรก13พิมพ์แรด พระปิดตาเกือบทุกพิมพ์ โดยเฉพาะ พระปิดตาจัมโบ้รุ่น 1, พระปิดตารุ่นปลดหนี้, พระปิดตาจัมโบ้รุ่น 2 ครับผม


หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พุทธคุณหลวงปู่โต๊ะเป็นที่ประจักษ์แด่ชนทั่วทุกสารทิศว่าเป็นพระที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาบารมีถือว่าเป็นพระสงฆ์ในตำนานครับ สาธุ สาธุ สาธุ


บทความทั้งหมดนี้ลูกใคร่จะขอ ขยายกิตติศัพท์หลวงปู่โต๊ะ พระราชสังวราภิมณฑ์ (หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวณฺโณ)ให้เผยแพร่พระเดชพระคุณให้ลูกหลานได้รู้ถึงในคุณงามความดีของ(หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวณฺโณ)สืบต่อไป สาธุ สาธุ สาธุ

เบอร์โทรศัพท์ :
087-6895566
เมื่อวันที่ :
2019-03-07 03:34:49
จำนวนผู้เข้าชม :
289 ครั้ง
คลิกชำระ    ผ่อนนานสุด 10 เดือน

payment


- ชำระผ่านบัตรเครดิต Visa/MasterCard หรือบัตร ATM เดบิต
- ชำระแบบแบ่งจ่าย โดยเลือกผ่อนได้นาน 3-10 เดือน ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีฯ,กรุงไทย, เฟิร์สช้อยส์ (ต้องมียอดเงินตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป)
- ชำระเงิน ณ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ห้างบิ๊กซี, เทสโก้ โลตัส, ไปรษณีย์ไทย, แฟมิลี่ มาร์ท, จัสท์เพย์, เอ็มเปย์ ,เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีฯ และไทยพานิชย์

215
อ้วนลอยฟ้า คุณพระคุ้มครอง
44/212 มบ.villaggioพระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
087-6895566
นางสาวกิตติพร มานิตทวีผล
6192225262
กสิกรไทย
บิ๊กซีพระราม2